İçerik ajansının amacı, özgün bir dille oluşturulan kaliteli içeriklerle verilmek istenen mesajın yazım diline uygun halde hedefe ulaştırılmasıdır. Ulaşılmak istenen hedef kitlenin en doğru mesajı en kolay biçimde alabilmesi için çalışmalarınızın editoryal açıdan desteklenmesi ve bu anlamda uygun içerikler üretilmesi gerekmektedir. Profesyonel bir editoryal çalışma yazı dilinin ustaca kullanımının yanı sıra, metnin bütünlüğünü koruyan, yazarın üslubunu ve yazının tarzını bozmadan gerekli müdahalelerde bulunabilme becerisine de sahip olmayı gerektirir. İyi bir yazının okunabilir ve doyurucu olması için,

  • Yazım kurallarına uygun,
  •  
  • Okurken sıkmayan,
  •  
  • Merak uyandıran,
  •  
  • Anlatılmak isteneni tam olarak yansıtan bir dille yazılması ve uygun uzunlukta olması gerekmektedir.

Sıkça Sorulan İçerik Ajanso Soruları

Odak Medya ile içerik çalışmalara başlamadan hemen önce aklınızdaki bazı sorulara cevap vermek istedik. Editörlük hizmeti sürecinde yanlış kararlar vermemeniz adına ve müşterilerimizden bize gelen sıkça sorulan soruları sizin için derledik.

Editör, herhangi bir konu hakkında içerik oluşturularak, oluşturulan içeriğin incelenmesi, düzeltilmesi ve okuyucuya sunulacak hale getirilmesini sağlayan kişiye denir. Editörün gündemi takip ederek, istekleri ve ihtiyaçları belirleyip konuyu uygun bir yazım diliyle şekillendirmesine ise editörlük denir. Editör, kitap, gazete, dergi veya web sitelerinde yayınlanmak üzere bir içeriği planlar, gözden geçirir ve revize eder.

Editör olmak için üniversitelerin Fen Edebiyat ve ilgili Sosyal Bilimler ya da İletişim Fakültelerinden mezun olma şartı bulunmaktadır. Fakat bu tek başına yeterli değildir. Meslekte başarılı olabilmek için eğitim zorunluluğunun yanı sıra kişisel tecrübe ve yetkinliğin de önemi büyüktür.

Başarılı bir editör olabilmek için bazı nitelikleri taşımak gereklidir. Bunlar arasında çeşitli konularda farklı düşünme becerisine sahip olmak, öğrenmeye meraklı, yaratıcı bir kişilik ve alanında bilgi sahibi olmak, güçlü dil becerisi yetkinliğinin yanı sıra metnin hatasız olduğundan emin olabilmek için detay odaklı çalışmak ve güçlü iletişim kabiliyetine sahip olmak gibi nitelikler mevcuttur.

Editörlük, kendi içinde çeşitli alanlara ayrılır. Bunlardan birkaçını şöyle sıralamak mümkündür: İçerik Editörü: Daha önceden belirlenen bir konu hakkında belirli niteliklere göre yazılan makalelere içerik, bu içerikleri hazırlayan editörlere ise içerik editörü denir. Bir diğer ismi metin editörü olan içerik editörleri herhangi bir konu hakkında belli bir araştırma yapmak suretiyle içerik üretebilirler. Web Editörü: Bir diğer adı blog yazarı olan web editörleri, belli periyodlarla web sitelerinde içerik üreten editörlerdir. Yazdığı konu hakkında geniş bilgiye sahip olması gereken web editörleri aynı zamanda sürekli kendini geliştirmek durumundadır. Haber Editörü: Haber siteleri ya da yazılı basında haberleri hazırlayan kişiler haber editörleridir. Haber editörleri hazırlanacak içeriği haber formatına uygun hale getirerek, kuruluşların belirlediği kriterler kapsamında yazarlar. Haber editörlüğü kendi içerisinde online veya fiziksel olmak üzere çeşitli branşlara ayrılır.

Aynı zamanda reklam yazarlığı olarak da bilinen metin yazarlığı, pazarlama, tanıtım ve reklam odaklı olmak üzere belirli bir marka, ürün veya bir hizmet hakkında hedef kitleye hitap metinler üretilmesi sürecidir. Metin yazarları markalar, ürünler ya da hizmetler hakkında belli stratejilere uygun içerikler yazarlar. Web editörleri de, metin yazarlarına benzer olarak yazı işleri ile ilgilenseler de pazarlama, tanıtım ve reklam amaçlı yazıların dışında daha geniş konularda çalışırlar. Yani reklam odaklı içeriklerin yanı sıra bilgi verme amaçlı içerikler de oluşturarak çalıştıkları kurumun daha çok okura hitap etmesini sağlarlar.

Yazınsal anlamda öne çıkan içerikler üretmek için bir editörün üzerinde hassasiyetle durması gereken noktalar vardır. Bunlardan birkaçını özetlemek gerekirse: Öncelikle içeriklerin tamamen özgün olması gerekmektedir. Bunun yanında editör, Türkçe yazım ve imla kurallarına hâkim olmalı, istenen kelime sayısına uygun içerik üretmelidir. Yazmaya başlamadan önce içeriğin amacı düşünülerek, mutlaka istenen hedefler doğrultusunda oluşturulmalı ve içerikteki anahtar kelimelere özelikle dikkat edilmelidir. Bunun yanında içeriklerin basit ve anlaşılır olması, yalın bir üslupla yazılarak doyurucu bilgiler içermesi de gerekmektedir.

Editörler, ister dijital ister basılı olsun yayıncılığın her alanında çalışabilirler. İçerik bazı siteler, yayınevleri, online satış yapan firmalar, dijital ve sosyal medya ajansları, e-ticaret siteleri ve daha bir çok işletme içerik editörüne ihtiyaç duyar.

Yazılmış bir metin ya da çeviriler üzerinde ilgili düzenlemeleri yaparak yazıya son halini verme işlemine redaksiyon, bu işlemi gerçekleştiren kişilere ise redaktör denir. Redaktörler metin üzerinde uygun düzenlemeleri yaparken dilbilgisi kurallarını hassasiyetle uygular. Editör ise konuyu baştan sona ele alarak uygun bir dille yazıya döken kişidir. Kısaca metni oluşturma görevi editöre ait, imla kurallarına göre düzelterek son halini verme işlemi ise redaktöre aittir.

Sohbet
Whatsapp Destek
Merhaba size yardımcı olabilir miyiz?